Doğa Sigorta

Doğa Sigorta

Doğa Sigorta

Zorunlu olmayan kasko sigortası ile aracınızın hasar görmesi, kullanılamayacak halde olması ya da ölüm, yaralanma gibi can güvenliği sorunlarının yaşandığı olası hallerde sigorta sahibine finansal destek sağlanmaktadır. Kasko ana teminatları olan yangın, çalınma, hırsızlık, çarpma ve çarpışma durumlarına karşı aracınızı güvence altına almanın yanısıra; ferdi kaza, sel ve su baskını, terör, hukuksal koruma, yurtdışı kapsamı gibi ek teminatlar ile sigorta kapsamınızı genişletebilirsiniz.

Kasko, poliçede belirtilen ve kara yolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır. Doğa Kasko Teklifi ile daha kapsamlı bir teklif almanız mümkün.

Kasko sigortasının başlatıldığı tarihten bir sene sonra yenilenmesi gerekir. Kasko sigortası yenileme işlemi her sene tekrar edilmelidir. Kasko zamanında yenilenmezse araç sahibinin var olan hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur.

En uygun kaskoyu bulmak için verilen kasko teklifindeki teminatları detaylı incelemek gerekir. Kasko sigortası fiyatları ve teminat kapsamı standart değildir. Örneğin, dar kasko fiyatları diğer kasko türlerine göre az olsa da ihtiyacınız olan teminatları kapsamıyor olabilir. Bu yüzden kasko poliçesi satın alırken teminat kapsamı ve limitleri dikkatli okumalısınız. Kasko ve trafik sigortası farkları temelde aşağıdaki gibidir:

Kasko sigortası, hasar durumunda kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik sigortası ise sadece aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alır .

Evet, eğer poliçe kapsamında kasko çekici teminatı varsa çekici hizmetinden yararlanabilirsiniz. Kasko çekici teminatı kaza sonucu hareket edemeyecek durumda kalan aracınızın, bir çekici kullanılarak kaza yerinden alınması, yetkili veya anlaşmalı bir servise götürülmesini sağlar.

Kasko isteğe bağlı yaptırılır, trafik sigortası ise zorunludur.

Kasko Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigortası fiyatları hesaplanırken araçların marka, model ve yaşına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Kasko Değer Listesi esas alınır. Kasko prim bedelini etkileyen diğer faktörlerden ilki, aracın yaşıdır Marka değeri ve model yılı yeni olan araçların kasko bedelleri fazladır. İkincisi ise, aracın kayıtlı olduğu il de kasko bedelidir. Yoğun trafiğin ve trafik kazalarının sık yaşandığı illerde, suç işleme potansiyelinin daha fazla olduğu büyük şehirlerde kasko bedeli daha yüksektir. Kasko sigortası teklifleri, Kasko Değer Listesi, aracın yaşı, modeli markası ve bulunduğu il gibi çeşitli nedenlere bağlı değişir. Ayrıca kasko sigorta şirketleri verdiği poliçe teminat kapsamına ve limitlerine göre farklı fiyat teklifi verebilir. Bu yüzden kasko sigortası yaptırırken teminatları iyi anlamak çok önemlidir.

Ayrıca, araca eklenen ekstra aksesuarlar poliçede belirtilmezse dahil değildir. Aracınızda yer alan fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar otomatik dahildir. Ancak diğer akseuarlar da poliçeleşme esnasında teminat kapsamına eklenebilir.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kasko hasarsızlık indirimi, araç sahiplerinin bir yılı hasarsız tamamladığında, bir sonraki yıl kasko poliçe fiyatları üzerinden kazandığı indirim hakkıdır.

Hasarsız geçirdiğiniz bir yılın sonunda, gelecek yılki kasko poliçenizde indirimler şöyle uygulanır:

İlk kez kasko yaptırırsanız 0. basamaktan başlarsınız.
1. Basamak: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30 indirim uygulanır.
2. Basamak: İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40 indirim uygulanır.
3. Basamak: Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50 indirim uygulanır.
4. Basamak: Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60 oranlarında indirim alabilir.

İndirim oranları her sigorta şirketinde aynı olmayabilir. Hasarsızlık indirimi oranlarının belirlenmesinde aracınızın yaşı, markası, modeli gibi faktörler ve Kasko Değer Listesi belirleyicidir.

Kasko sigortası geçerli olduğu sene içinde, araç bir trafik kazasında hasara uğrarsa ve bu zarar var olan kasko tarafından karşılanırsa bir sonraki yılın kasko poliçelendirmesinde indirim hakkının bir kısmı ya da tamamı kaybedilir. Eğer kazada araç sahibinin kusursuz olduğu resmi olarak belgelenirse hasar, trafik kazasına karışan diğer aracın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Böylece hasarsızlık indirimi hakkı korunmuş olur.

Kasko Sigortası Teminatının Dışında Kalan Hasarlar Nelerdir?

Arabanızın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan çürüme, eskime gibi zararlar kasko sigortası kapsamına girmez. Kasko aşağıdaki durumlar sonucunda oluşan zararları da kapsamaz:

  • Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen
  • Taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen
  • Karayolları Trafik Kanunu’nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı
  • Araçta yapılan değişikliklerden doğan
  • Nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar
  • Olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan
  • Ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz