Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesinde Açılıdı

hacettepe yapay zeka
hacettepe yapay zeka

Türkiye’nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi tarafından açıldı. Bölümün kontenjanı 30 öğrencilik olacak.


hacettepe yapay zeka

Yapay zekâ; insanlara ait olan düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma özelliklerin bilgisayarlara kazandırmayı
hedefleyen çalışmalara verilen ortak addır.

Hacettepe Üniversitesi yapay zeka için ilk adımı attı. Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda Yapay Zeka Mühendisliği lisans programının açıldığı ilan edildi. 4 yıllık lisans programının müfredatı da açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi, Yapay Zekâ Mühendisliği lisans programını açma nedenlerini ve hedeflerini şöyle duyurdu;
”Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bilişim alanında Türkiye’de öncü bir rol oynamış ve
ülkemizde Bilgisayar Mühendisliği lisans programını ilk açan üniversite olma gururunu ODTÜ ile birlikte aynı
tarihte yaşamıştır. Bu yıl kuruluşunun 42. yılını kutlayan bölümümüz Yapay Zekâ Mühendisliği lisans programı
ile bu öncü rolüne devam etmektedir.
Günümüzde bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelerin önemli bir bölümünde artık yapay zekâ rol oynamaktadır ve önümüzdeki yıllarda da bu yaklaşımın genişleyerek devam edeceği öngörülmektedir. Sayısal veri
miktarındaki artış, bu tarz verilen işlenmesi ve onlardan otomatik olarak anlamlar çıkartılmasını bir zorunluluk
haline getirmiştir. Ekonomik verilere bakıldığında günümüzdeki en başarılı yazılım şirketlerinin (Google,
Facebook, Microsoft, vb.) bu alanda çalışan ve bu alana yatırım yapan şirketlerden oluştuğu görülmektedir
2019-2020 öğretim yılında ilk kez öğrenci almaya başlayacağımız bu lisans programı yukarıda değindiğimiz
gelişmeler doğrultusunda yetenekli öğrencilerimize yapay zekâ üzerinde iyi bir eğitim vermek ve ülkemizin bu
alanda ihtiyaç duyduğu uzman mühendisler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bilgisayar Mühendisliği
Bölümümüz, yapay zekâ üzerinde araştırmalar yapan geniş bir kadroya sahiptir. Uluslararası sıralamalara
baktığımızda bu alanda Türkiye’deki en başarılı bölüm olduğu görülmektedir. Halen Bilgisayar Mühendisliği
programımız yapay zekâ alanına dahil edebileceğimiz teknik seçmeli dersler içermektedir ve öğrenciler bu
dersleri alarak lisans seviyesinde bilgilenerek mezun olabilmektedir. Yapay Zekâ programı ile amacımız, bu
çerçevedeki çalışmalarımızın adını koymak, güçlü olduğumuz bu alanı daha da ileriye taşımak ve bu yeni
programla öğrencilerin yapay zekâ konularına odaklı bir bilgisayar mühendisliği müfredatını takip ederek
lisans seviyesinde uzmanlaşma imkanına kavuşmalarını sağlamaktır.”

Hacettepe Üniversitesi, Yapay Zekâ Mühendisliği lisans programından mezun olacak öğrenciler ne gibi fırsatlar yakalayabilecekler;

”Yapay zekâ alandaki araştırmaların sayısı her geçen gün baş döndüren bir hızla artmaktadır. Bu nedenle hem
akademi ve araştırma laboratuvarlarında hem de sektörde bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulmakta.
Ortaya çıkan bu ilgi düşünüldüğünde; mezunlarımızın lisans seviyesinde aldıkları iyi eğitimle birlikte hem
akademide hem de sektörde büyük bir ilgiyle karşılanmalarını bekliyoruz. Akademi özelinde tamamladıkları
lisans çalışmalarını hem ülkemizde hem de yurt dışında iyi lisansüstü programları ile devam ettirme olasılıkları
hayli yüksek olacaktır. Ayrıca, yapay zekâ alanında edindikleri bilgi birikiminin sektörde de mezunlarımızın için
bir tercih sebebi olacaktır. Bunlarla birlikte öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında çok disiplinli
çalışmalarda kendilerine yer bulma ve bu çalışmaları yönlendirme olanakları söz konusu olacaktır.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nün 2019 tarihli bir raporuna göre 2013
yılından bu yana yapay zekâ ile ilgili 340,000 patent alınmış durumda. Yine küresel bir araştırma ve
danışmanlık firması Gartner’a göre yapay zekâ odaklı ticari şirketlerin değerinin 2022’de 3,9 trilyon ABD
dolarına ulaşacağı tahmin edilmekte.
Stanford Üniversitesi tarafından 2018’de yayınlanan AI indeks raporuna göre, 2015-2018 yılları arasında, tüm
startup şirketlerinin sayısı %28 artarken, yapay zekâ odaklı startup şirketlerinin sayısı %113 artmıştır. Aynı
raporda, derin öğrenme bilgisi gerektiren iş ilanlarının 2017 yılında 2015 yılına oranla 34 kat arttığı belirtilmektedir.”İlk yorum yapan olun

Cevap Yazın