İkinci El Araba Satışları Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

İkinci el araba satışlarına yeni düzenleme

Buna nazaran, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma kaidesi getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir öteki yenilik ise, yetki evrakı olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, “Bu Yönetmelik; gerçek yahut hukukî kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki dokümanının verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ait adap ve temelleri, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan kaideleri, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme prosedürlerini ve Bakanlık, yetkili yönetim ve başka ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ait misyon, yetki ve sorumluluklarını kapsar” denildi.

Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü hususu başlığı ile birlikte aşağıdaki formda değiştirildi.

“İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve duyurusu.

 • (1) Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde çarçabuk görülebilir ve okunabilir formda taşıta ait tanıtıcı bilgilerin aktüel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur.
 • (2) Tanıtım kartında yetki evrakı numarasına ve ikinci el motorlu kara taşıtına ait aşağıdaki minimum bilgilere aktüel olarak yer verilir:
 • a) Markası, cinsi, tipi ve model yılı.
 • b) Sayı yahut harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
 • c) Plaka numarası.
 • ç) Yakıt çeşidi.
 • d) Kilometresi.
 • e) Satış fiyatı.
 • f) Boyalı ve değişen kesimleri.
 • g) Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.
 • ğ) Üzerinde rehin yahut haciz üzere şerhlerin bulunup bulunmadığı.
 • (3) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik duyuru veren işletmeler bu duyurularda aşağıdaki konulara uymakla yükümlüdür:
 • a) Yetki dokümanı numarası ve yetki dokümanındaki işletme ismi yahut unvanı ile ikinci fıkrada belirtilen öteki bilgilere yeni olarak yer vermek.
 • b) Üçüncü şahısları aldatıcı bilgi ve dokümanlara yer vermemek.
 • c) İkinci el motorlu kara taşıtının satılması yahut taşıt teslim evrakının mühletinin sona ermesi halinde üç gün içinde duyuru faaliyetine son vermek.
 • (4) İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik duyuru verilmesine aracılık eden gerçek yahut hukuksal bireyler aşağıdaki konulara uymakla yükümlüdür:
 • a) İşletmelerin, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için imkân sağlamak.
 • b) İşletmelerin üyeliğinden evvel Bakanlığın internet sayfası yahut Bilgi Sistemi üzerinden yetki evrakı denetimi yapmak ve yetki dokümanına sahip olmayan işletmelerin üyeliğine müsaade vermemek.
 • c) Birebir ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen duyurularda, taşıt sahibi olan yahut o taşıta ait taşıt teslim dokümanı bulunan işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen duyuruları yayımdan derhal kaldırmak.
 • ç) Duyurulara ait talep ve şikâyetlerin internet tabanlı irtibat prosedürlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle bağlantı imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin faal biçimde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • d) Duyuru, şikâyet ve üyeliklere ait bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.
 • e) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması emeliyle Bakanlıkça alınan önlemlere uymak.”

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz