Yatırım Danışmanlığı ve Hukuksal Danışmanlık Nedir?

investment regulations in turkey

Türkiye danışmanlık pazarı yaklaşık 410 milyon dolardan büyümeye başladı. Şu anda Türk danışmanlık pazarı, yıllık ortalama %8’lik büyüme ile Türkiye’de en çok büyüyen sektörlerden biridir. Gelişmiş bir ülke olan Türkiye, Yeni Sanayileşmiş Ülke olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Türkiye gelişmekte olan bir piyasa ekonomisine sahiptir. Sanayi sektöründeki çok yüksek ilerleme ile Türkiye, şu anda farklı sektörlerden çok sayıda hizmet gerektiren gelişen bir ekonomiye ve pazara sahiptir.

Türk danışmanlık piyasası bir niş olduğu için, aynı zamanda en kazançlı olanlardan biridir. Bu nedenle danışmanlık acenteliği hizmetleri veren Outlook Turkey Türkiye’de yüksek talep görmektedir. Türkiye’de bir iş danışmanlığı şirketi kurmak için iyi bir yatırım fırsatıdır.

Danışmanlık işine başlamak isteyen yabancı yatırımcılar, diğer sektörlerdeki işletmeler için geçerli olan kurallara uymak zorundadır. Ayrıca, böyle bir iş kurmak için özel bir lisans veya izin gerekli değildir.

Bilişim teknolojileri alanında çeşitli danışmanlık hizmetleri verebilen bilişim şirketleri,
Türkiye’nin özel yatırım bölgelerinde iş kurmak isteyen yabancı yatırımcılar ve iş geliştirme şirketlerine yoğun talep görüyor. İş danışmanlığı şirketleri türleri hakkında bilgiler ise şu şekilde:

  • Bilişim Şirketleri,
  • Serbest Bölgelerdeki İş Geliştirme Şirketleri,
  • Gayrimenkul Danışmanlık Şirketleri,
  • Mali Müşavirlik Şirketleri,
  • Muhasebe ve Denetim Şirketleri,
  • Hukuk Danışmanlığı Şirketleri.

Maliyetleri Azalmak için Sanal Ofis

Sanal ofis, kurumsal kimlikler için en düşük bekleme maliyetini sunan konsepttir. Sadece kurulum maliyetlerinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda firmanız için prestijli bir adrese sahip olursunuz.

Kurulum maliyetleri ve sabit ücretler, her girişimci için birincil endişe kaynağıdır. Bununla birlikte, Türkiye birçok çalışma alanında istisnai vaatler sunuyor ve geleceğin altını kazanmak için başlangıç ​​ücretlerini ve maliyetlerini karşılamak hayati önem taşıyor olabilir. İşte burada sanal ofisler devreye giriyor. Kiracının tüm ofis maliyetlerini tek bir fatura altında birleştirerek, sanal ofisler vergi indirimleri ve sürdürülebilir ofis hizmetleri de sağlıyor.

Hukuki ücretler konunun sadece bir yönüdür. Güvenlik, havalandırma ve iklimlendirme, temizlik, temel sıcak içecek hizmetleri, resepsiyon vb. ile ilgili hizmet ücretlerinin tümü, muhtemelen size start-up’ınızın muhtemelen sağlayamayacağı bir prestij kazandıran bir adreste olan kiranıza dahil edilecektir.

Yabancı Yatırımcı için Hukuksal Konular

Yabancı yatırımlarla ilgili düzenleme 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunla beraber Türkiye’nin yabancı yatırımlar hakkında temel politikası oluşturulmuştur. Bu düzenlemeyle, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesini sağlamak, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak ve doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemek amaçlanmıştır.

Yabancı yatırımcı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Maddeye göre, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan kişi yabancı yatırımcıdır. Ancak bu kişiler, yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş uluslararası kuruluşlardan oluşabilir.

Yabancı Yatırım

Yabancı yatırım ise yabancı yatırımcı tarafından,

1) Yurt dışından getirilen;

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,

– Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri dışında),

– Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

– Makine ve teçhizat,

2) Yurt içinden sağlanan;

-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,

-Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;

a) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,

b) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı ifade eder.

Yabancı Yatırımcıların Hakları Neler?

Yabancı yatırımcılar Türkiye’de doğrudan yatırım yapmakta serbesttir ve yerli yatırımcılar ile aynı şartlara sahiptir.

Bu yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi anapara ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına gönderilebilir.

Yabancı yatırımcılar özel hukuka tabi uyuşmazlıklarının çözülmesi için ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların şartıyla milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilirler.

Yabancı ülke hukukuna göre kurulmuş şirketler ticari faaliyette bulunmamak şartıyla irtibat bürosu açabilirler.

    İlk yorum yapan olun

    Yorumunuz