TCDD Tüdemaş Personel Eleman Memur İşçi Alımı 2012

Yeni istihdam olanakları kapsamında yeni personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Sivas ilimizde bulunan Tüdemaş Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 2 personel eleman alımı yapılacak. Söz konusu personeller müfettiş yardımcısı pozisyonunda görev yapacak. Personel alım ilanına ilişkin diğer detaylar ise şöyle;
Sınava Katılma Şartları
1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak.
2) Sınav tarihinde (29 Eylül 2012) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir).
3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puanalmış ilk 20 aday içerisinde bulunmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 20 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 20 aday giriş sınavına alınacaktır. 20.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır.)
5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak. (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusudur.)
6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak
Sınav Başvuruları
Sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden günden başlayarak 18.09.2012 Salı günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 3 06330 Altındağ/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Değerlendirme :
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile http://www.tcdd.gov.tr ve http://www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.
Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile http://www.tcdd.gov.tr ile http://www.tudemsas.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.
G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler http://www.tcdd.gov.tr ile http://www.tudemsas.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-4770 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya http://www.tcdd.gov.tr ile http://www.tudemsas.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.
Sınav Tarihi: Yazılı sınav 29-30 Eylül 2012 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde, 10.00 -15.40 saatleri arasında, Yabancı Dil sınavı 30 Eylül 2012 tarihinde saat 16/00-16/40 saatleri arasında yapılacaktır.
Sınav Yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu.

    İlk yorum yapan olun

    Yorumunuz