Babadağ Teleferik Projesi

Babadağ teleferik projesi : Babadağ’a teleferik yapılması, Babadağ’ın yamaç paraşütü aktivesi için kullanıldığı 1990’lı yıllardan bu yana Fethiyelilerin arzu ettiği ve hayalini kurduğu bir yatırım idi. Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı’na teleferik yapılması işi, eski adı Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklar Koruma Genel Müdürlüğü’nce 2011 yılının mayıs ayında ihale edildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 2006 yılından itibaren bölgedeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun uzatılması amacıyla teleferik projesinin bölgeye kazandırılması konusunu gündemde tutmuş ve bu amaçla kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmıştır.

2011 yılında teleferik projesinin ihale edilmesiyle söz konusu projenin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı bölgede faaliyet gösteren bir girişimci tarafından yapılması konusunda üyeleri nezdinde girişimde bulunmuştur. Ancak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyelerden teleferik projesinin yapımı konusundaki ihaleye herhangi bir isteklinin katılmayacağı anlaşılmıştır.

Bölgeye yapılacak yatırımların yine bölgedeki girişimciler tarafından yapılarak elde edilen katma değerin bölgede yeni yatırımlara dönüşmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası bölgesel kalkınmanın sağlanması, özelde ise teleferik projesi gibi yeni ve farklı bir yatırımın bölgeye kazandırılmasının gerekliliğinden yola çıkarak Fethiye Güç Birliği Turizm tanıtım Tic. Ltd. Şti.’ni (FGB) kurarak Özel Çevre Koruma Kurumu’nun açtığı ihaleye tüm üyelerini temsilen katılarak 17 Haziran 2011 tarihinde ihaleyi kazanmıştır.

Özel Çevre Koruma Kurumu ile FGB arasında 07 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon alanı olarak 391 ha FGB’ye tahsis edilmiştir. Tahsis alanımız 06.03.2014 tarihli Orman Genel Müdürlüğü olurları ile 429 Ha’a çıkarılmıştır.

Söz konusu alana 5 yıl içinde teleferik projesi ve projede öngörülen diğer tesislerin inşasının gerçekleştirilmesi halinde 5 yılın sonunda kira sözleşmesi 29 yıla kadar uzatılacaktır.

BABADAĞ TELEFERİK PROJESİ BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

Zirveye çıkmak daha kolay ve güvenli olacağından yamaç paraşütü yapanların sayısında ciddi bir artış yaşanacaktır. Bu, Babadağ’ın yamaç paraşütü alanında gerek pistler ve sosyal tesisleri gerekse ulaşım koşulları bakımından dünya markası olmasını sağlayacaktır.

Zirveye yaz – kış rekreatif amaçlı ziyaretler düzenlenebileceğinden turizm sezonunun uzatılması sağlanacaktır.

Tarihi Likya Yolu’nun buradan geçmesi ve yeni doğa yürüyüşü (trekking) rotalarını içinde barındırması dolayısıyla, bu sporu yapan turistler için yeni bir çekim merkezi olacaktır.

Babadağ, tur güzergâhlarına dahil edilerek ziyaretçi sayısı artırılacak ve bölgeye yeni bir turizm ürünü kazandırılacaktır.

BABADAĞ TELEFERİK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLAR

  • Ovacık Mahallesi Kırançağıl Mevkii’nden Babadağ’ın 1700 m zirvesine teleferik hattı
  • 1700 m ve 1800 m ve 1900 alanlarında rekreatif ziyaretler için sosyal tesisler