GÖLGE SÜVARİ İnsansız Kara Aracı Göreve Hazır
ARAÇ TİPLERİ

GÖLGE SÜVARİ İnsansız Kara Aracı Göreve Hazır

Simetrik ve asimetrik tehditlerin birlikte yer aldığı muharebe ortamında İnsansız Kara Araçları’nın (İKA) muharebe sahasındaki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. İnsansız sistemler tehlikeli ortamda alabileceği alternatif görevler ve gelişen […]