Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti Üst Sınırı Ne Kadar?

Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti Üst Sınırı
Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti Üst Sınırı

Engelli Bireyler İçin 2020 ÖTV Muafiyeti Üst Sınırı Nedir? Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını belirleyen en önemli unsur, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır. Engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV’den muaf olarak bir otomobil sahibi olabilirler. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi olmak kaydıyla, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirtilen ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için; kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları ancak kendileri kullanılabilirler.


2020 yılına girmemizle birlikte engelli bireyler için vergi indirimli otomobil satın alımlarını kapsayan kanunlar güncellenmişti. Bu güncelleme ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yüzde 22,58’lik artış ile 2019 yılında 247.400 TL olan üst sınır, Resmî Gazete ’de yayınlanan karara göre 2020 yılı itibari ile 303.200 TL oldu. Engelli bireyler 2020 yıl itibariyle vergiler dahil fiyatı 303.200 TL’yi geçmeyen otomobilleri satın alabilecekler.

Resmî Gazete kararı aşağıda yer almaktadır:

27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “247.400 TL’nin” ibareleri “303.200 TL’nin” şeklinde, b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “247.400 TL’yi” ibaresi “303.200 TL’yi” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.İlk yorum yapan olun

Cevap Yazın