Akaryakıt Devlerine Dev Cezalar Kesildi

Akaryakıt Şirketlerine Ne Kadar Ceza Kesildi
Akaryakıt Şirketlerine Ne Kadar Ceza Kesildi

Rekabet Kurumu tarafından BP, Petrol Ofisi Shell ve Opet olmak üzere dört akaryakıt şirketine açılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde Rekabet Kurumu dört akaryakıt şirketine rekabeti engelledikleri gerekçesiyle her birine yüksek miktarda ceza kesildi. Akaryakıt Şirketlerine Ne Kadar Ceza Kesildi? Toplamda yaklaşık 1,5 milyar TL ceza kesildi.


Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi ise şu şekilde: “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;  BP Petrolleri A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve OPET Petrolcülük A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısıyla adı geçen teşebbüslere aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.” söylendi.

Akaryakıt Şirketlerine Ne Kadar Ceza Kesildi

– Petrol Ofisi A.Ş.’ye 507.129.085,76 TL

– OPET Petrolcülük A.Ş.’ye 433.932.124,60 TL

– Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye 348.154.458,54 TL

– BP Petrolleri A.Ş.’ye 213.563.152,66 TL

Türkiye Rekabet Kurumu Hakkında

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun “da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Ticaret Bakanlığı’dır. Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurum, üç yıllık bir gecikmeyle 5 Kasım 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:

  • Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,
  • Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme ve devralmaların kontrolü,

Yer almaktadır. İdari ve mali özerkliği olan Kurumun karar organı 7 üyeden oluşan Rekabet Kuruludur. Yukarıda yer verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla bilgi isteme, yerinde inceleme yapma yetkileri kullanılabilir ve Kanun’un 4., 6. ve 7. maddelerini ihlal edenlere yıllık gayrı safi gelirlerinin %10’una kadar para cezası verilebilir. Kurul, bu bakımdan piyasalarda rekabete aykırı uygulamalar tespit ettiğinde bir yargı organı gibi faaliyet göstermektedir.

2015 yılında Ömer Torlak rekabet kurumu başkanı olarak atandı.[4] 2019 yılı Kasım ayında resmî gazetede yayımlanan atama kararı ile Birol Küle başkan olarak atandı.

Kaynak: Wikipedia

Otonomhaber


İlk yorum yapan olun

Cevap Yazın