Araç Muayene Süreleri 30 Eylül’e Kadar Uzatıldı

arac muayene sureleri eylule kadar uzatildi
arac muayene sureleri eylule kadar uzatildi

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada; “Ülkemizde Corona virüs (COVİD-19) tedbirleri sonrasında girilen normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye getiren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlarımıza olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, 03/04/2020-03/07/2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17/08/2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri %5 gecikme ücreti alınmaması kaydıyla 30/09/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
TÜVTÜRK yaptığı yazılı açıklamada: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 11.08.2020 tarih ve 80465175-225.03-E.44132 sayılı yazısına istinaden araç muayene istasyonlarında Corona virüsün (COVİD-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesi amacıyla; 03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi, ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen GEÇİCİ 2 inci madde “Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilen COVİD-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince muayene süresi gelen araçların muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu süresinin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.” hükmüne amirdir.
Buna göre 03/04/2020- 03/07/2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17/08/2020 tarihine kadar muayeneleri yapılamayan araçların muayenelerinin yapılabilmesi için Yönetmeliğin Geçici 2.maddesinde bahsi geçen 45 günlük sürenin 30/09/2020 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.
Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz