Kazancı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? Kazancı Maaşları 2023

Kazanci Nedir Ne Is Yapar Nasil Olunur Kazanci Maaslari
Kazancı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur Kazancı Maaşları 2023

Bir binanın tümünü eş zamanlı olarak ısıtmak merkezi bir kalorifer sistemi ile mümkün olur. Kalorifer sistemleri çeşitli yakıtlarla çalışır. Bu yakıtlar kömür olabileceği gibi doğalgaz, mazot da olabilir. Tüm birimler yakıtı ısıya çeviren kazan sayesinde ısıtılır. Isınma ihtiyacının bu şekilde karşılanmasına merkezi ısıtma denir. Merkezi ısıtma sistemlerinde bir veya birden fazla kalorifer kazanı kullanılır. Sistem kalorifer kazanında yakılan yakıt yardımı ile suyu ısıtır, peteklere gönderir, sıcaklığın istenilen süre ve ısıda devam etmesi sağlanır. İstenilen ısıya ayarlanan kazan sayesinde binalar kolaylıkla ısıtılır. Kazancı nedir sorusunun yanıtı merkezi ısıtma sistemlerini yöneten kalorifer kazanlarının çalışma prensibini, bakımını yapmayı bilen, kalorifer kazanlarını güvenli bir şekilde yakıp söndüren kişidir, şeklinde yanıtlanabilir. Kazancı kimdir veya kazancı kime denir sorularının yanıtı da merak edilir. Kazancılık ismi verilen mesleği uygulama yeterliliği olan kişiler bu mesleği yapabilir ve kazancı unvanı ile mesleklerini icra edebilirler. Kazancılara kalorifer ateşçisi veya kaloriferci ismi de verilir. Binalarda ısıtmadan sorumlu kişilerdir. Merkezi sistemle ısıtılan bir çok bina için istihdam edilmesi mecburi olan personellerdir.

Kazancı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kazancı sorumluluk sahibi olmalıdır. Zira çok sayıda insanın ısınmasını sağlarlar. Ayrıca güvenlik konusunda da sorumlulukları yüksektir. Merkezi sistem yakıtları yanıcı hatta patlayıcı özellikleri nedeni ile kontrollü biçimde kullanılması gereken maddelerdir. Yakıt kullanımlarında dikkat edilmesi gereken hassas noktalar vardır. Kazancı olarak çalışan kişinin yaptığı işe hakim olması şarttır. Kalorifer ateşleyicisi görevleri arasında katı ve sıvı yakıt konusunda bilgi sahibi olmak, bu yakıtları tanımak, kullanma prosedürlerini bilmek, ısıtma sistemini belirlenen zamanda çalıştırmak, ısıyı kontrol etmek, sistemin doğru ve güvenli bir şekilde çalışması için gereklilikleri yerine getirmek, ısıtma sistemini istenilen zamanda güvenli bir şekilde devre dışı bırakmak vb. sayılabilir.

Kazancı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kazancı olarak çalışmak isteyen kişiler merkezi ısınma sistemlerini tanıyan ve kullanabilen kişiler olmalıdır. Ancak bu yeterli değildir. Kazancı olarak çalışmak isteyenler kazancı nasıl olunur, kazancı olmak için ne gerekli, kazancı olabilmek için ne yapmalı gibi soruların yanıtını merak edenlerin bu pozisyonda çalışmak için kalorifer ateşleme belgesine sahibi olması gerekir. Kaloriferci belgesi olarak da bilinen belgenin bir diğer adı da kalorifer ateşçi sertifikasıdır. Kazancı olmak için ne yapmalı sorusuna cevap arayanlar için öncelikle bu belgeyi almaları gerektiği cevabı verilebilir. Katı ve sıvı yakıt türlerine göre merkezi kalorifer sistemlerinin tüm ögelerini öğrenmek, prosedürlere uygun olarak kalorifer kazan sisteminin kullanabilecek donanıma sahip olmak için bir eğitimden geçmek şarttır. Bu eğitimlerde yakıtı verimli kullanmak, yakıt tasarrufu sağlamak gibi konularla beraber emniyetle ilgili önemli bilgiler de verilir. Kazancı belgesi nereden alınır, sorusu için MEB kurslarından bahsedilebilir. Kalorifer ateşçi belgesi ve kalorifer ateşçi sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel kurslar aracılığıyla ve Halk Eğitim Merkezleri meslek edindirme kursları vasıtasıyla alınabilir. Bu eğitimlere katılabilmek ve sertifika alabilmek için kurs başlangıç tarihlerini takip etmek, kursa kayıt olmak ve eğitimlere aksatmadan devam ederek yeterlilik sınavını verebilmek gereklidir. Kazancı olmak için ne mezunu olunmalı, sorusu da oldukça sık sorulan sorulardandır. Eğitime katılmak isteyen adayların okuma yazma bilmesi veya en az ilköğretim mezunu olması koşulu vardır. Kalorifer ateşçisi belgesi kurslarına katılmak isteyen adayların belirli başvuru şartlarını uygun olmaları beklenir. T.C. vatandaşı olmak, bedensel ve ruhsal engeli bulunmamak, 18 yaşını bitirmiş olmak eğitime katılmak için diğer koşullardır. Eğitimler katı yakıtlı kalorifer ateşçisi, sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi olarak dört farklı başlıkta verilir. Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi en fazla 80 saat, en az 64 saat eğitim alır. Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, katı yakıtlı kalorifer ateşçisi, sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi eğitimleri ise en fazla 40 saat, en az 32 saat olarak düzenlenir. Teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan eğitim sonunda MEB gözetmenleri eşliğinde sınav yapılır. Kursiyerin bu sınavlardan 100 üzerinden en az 45 puan alması gerekir. Sınavı başarı ile geçen kursiyerlere 7 gün içerisinde sertifikaları verilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli termik santral kazan işletmeci kursu sertifika programını tamamlayan adaylar ise termik santrallerin kazan işletmelerinde çalışabilirler. Bu sertifika programının şartları aynıdır ve eğitim süresi en fazla 80 saat, en az 40 saattir. Ayrıca meslek liselerinin endüstriyel tesisler, ısıtma-soğutma, iklimlendirme gibi bölümlerinden mezun olan kişiler de kazancı olarak çalışabilirler. Bu alanlarda önlisans mezunları da sıklıkla tercih edilebilir. Eğitim seviyesi yüksek olan kişilerin görev tanımı genellikle çok daha geniş ve spesifiktir.

Kazancı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kazancı olmak için gerekli belgeler arasında, çalışılacak iş sahasına uygun olan kalorifer ateşçisi belgesi öne çıkmaktadır. Katı, sıvı veya doğalgaz kalorifer ateşçi belgesinin birine veya hepsine sahip olunmalıdır. Özetle çalışılmak istenen yerin yakıt sistemine uygun sertifikaya ihtiyaç vardır. Eğer termik santral gibi özel ve tehlikeli işletmelerde görev alınacaksa bu konuda sertifika alınmalıdır. Bazı firmalar ise meslek lisesi ve önlisans mezunu personel tercih edebilirler. Bu tamamen yapılacak işin kapsamı ile ilgilidir. Kişiler sorumluluklarının farkında, mesleğin gerektirdiği fiziksel ve ruhsal özelliklere sahip kişiler olmalıdır. Bu meslek yüksek konsantrasyon gerektirir. İş deneyimi önemlidir. Firmalar bu pozisyon için farklı şartlar talep edebilirler. Yaş veya eğitim düzeyi, iletişim becerileri, deneyim bu şartlar arasında olabilir. Bu şartlar genel olarak kazancı olabilmek için ne yapmalı şeklindeki bir soruyu da cevaplayabilir.

Kazancı Maaşları 2023

Kazancı poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar en düşük 10.200 TL, ortalama 12.740 TL, en yüksek 19.220 TL.

İlgili Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz